Tại Sao Hương Vị

vape-liquid

Hương vị che dấu mùi vị khó chịu của thuốc lá, làm cho trẻ dễ bị mắc bẫy về nicotine hơn. Các công ty thuốc lá biết điều này.* Họ cũng biết rằng hương vị có ý nghĩa nhiều hơn. Đó là cách chúng ta ăn mừng, chúng ta nuôi dưỡng, và trong nhiều trường hợp, làm thế nào chúng ta truyền lại văn hoá gia đình trên khắp California.

Khía cạnh tâm lý họ đang khai thác dẫn đến một số lượng hương vị đáng sợ, tạo ra suy nghĩ càng nhiều càng tốt để trẻ em luôn có thể nói, tôi còn chưa thử hương vị đó.*

Với hàng ngàn hương vị, bạn có thể tự hỏi làm sao họ hết được các lựa chọn. Đây là thủ đoạn. Không phải tất cả hương vị của họ là hương vị thật. Để tăng tối đa tiềm năng lợi nhuận, họ vượt quá giới hạn những gì trẻ em nếm, và vào không gian thiêng liêng hơn của những gì trẻ em tưởng tượng. Cha-ching. Thế là, giòng sản phẩm của họ vô biên. Và được thiết kế cho sự tò mò.

15.500

hương vị thuốc lá và đang gia tăng.

Đây là một bài kiểm tra.

Bạn có thể chọn ra các sản phẩm thuốc lá trong nhóm những thứ của trẻ này không? Xin nhấp chuột để tìm thấy nó.

Girl eating candy floss

4

trong

5

trẻ em từng sử dụng thuốc lá bắt đầu với một sản phẩm có hương vị.*

Boy blowing bubble gum

Thời kỳ cao điểm của não để mắc

NGHIỆN BẮT ĐẦU TỪ TUỔI THANH THIẾU NIÊN.*

Girl eating a lollipop

Bị phơi nhiễm nicotine sớm sẽ mở

CON ĐƯỜNG CHO ĐỦ LOẠI NGHIỆN NGẬP.*

Vape pens

Thuốc lá càng có vẻ vô hại với thanh thiếu niên,

THÌ CHÚNG CÀNG DÙNG NHIỀU HƠN.*

KHOA HỌC TRÍ ÓC CHO NGƯỜI THƯỜNG

Để giải thích tại sao kỹ nghệ thuốc lá nhắm vào trẻ em, chúng ta cần giải thích một chút về khoa học.

 1. 1

  Nicotine thay đổi trí óc, vì vậy rất khó cai thuốc.*

 2. 2

  Kỹ nghệ thuốc lá kiếm lời trên sự nghiện ngập.

 3. 3

  Thời kỳ cao điểm của não để mắc nghiện bắt đầu từ tuổi thanh thiếu niên.*

 4. 4

  Nếu bạn nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng trẻ em là những người nghiện thích nhất và giờ đây thuốc lá có vị như kẹo, hãy trở lại điểm thứ hai.