Tại Sao Hương Vị

vape-liquid

Hương vị che dấu mùi vị khó chịu của thuốc lá, làm cho trẻ dễ bị mắc bẫy về nicotine hơn. Các công ty thuốc lá biết điều này.* Họ cũng biết rằng hương vị có ý nghĩa nhiều hơn. Đó là cách chúng ta ăn mừng, chúng ta nuôi dưỡng, và trong nhiều trường hợp, làm thế nào chúng ta truyền lại văn hoá gia đình trên khắp California.

Khía cạnh tâm lý họ đang khai thác dẫn đến một số lượng hương vị đáng sợ, tạo ra suy nghĩ càng nhiều càng tốt để trẻ em luôn có thể nói, tôi còn chưa thử hương vị đó.*

Với hàng ngàn hương vị, bạn có thể tự hỏi làm sao họ hết được các lựa chọn. Đây là thủ đoạn. Không phải tất cả hương vị của họ là hương vị thật. Để tăng tối đa tiềm năng lợi nhuận, họ vượt quá giới hạn những gì trẻ em nếm, và vào không gian thiêng liêng hơn của những gì trẻ em tưởng tượng. Cha-ching. Thế là, giòng sản phẩm của họ vô biên. Và được thiết kế cho sự tò mò.

15.500

hương vị thuốc lá và đang gia tăng.

Đây là một bài kiểm tra.

Bạn có thể chọn ra các sản phẩm thuốc lá trong nhóm những thứ của trẻ này không? Xin nhấp chuột để tìm thấy nó.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC TRÁI TÁO.

Not apple juice

đó là thuốc lá

có hương vị.

smoke Flavored Tobacco

Kỹ nghệ thuốc lá có thực đơn cho trẻ em.

  • hero-apple-juice